Přeložit

Deutsch English Italian French Español
Danish Czech Finnish Nederlands Swedish

Internetový obchod

Pokyn podle Altölverordnung

Tisk obsahu

Poznámky k likvidaci odpadního oleje

Množství spalovacích motorů nebo převodových olejů, které jsme získali jako odpadní olej, bereme zdarma za účelem profesionální likvidace. Návrat se vztahuje také na olejové filtry a olej obsahující odpad, ke kterému dochází pravidelně při výměně oleje.

Místo návratu je náš expediční sklad:
Obchod s motocykly Bayer, Kirchstr. 13, 72534 Hayingen

Použitý olej nebo olejový filtr a veškerý odpad obsahující olej, který se objeví při výměně oleje, můžete osobně odevzdat. Případně si můžete vybrat odeslání poštou při platbě nákladů na dopravu. Při přepravě označte odpadní olej jako nebezpečné zboží a používejte vhodné kontejnery.