Översätta / översätta

Deutsch English Italian French Español
Danish Czech Finnish Nederlands Swedish

Onlinebutik

Instruktion enligt Altölverordnung

Skriv ut innehåll

Anmärkningar om bortskaffande av spillolja

Vi tar tillbaka mängden förbränningsmotor eller växeloljor som vi har skaffat som spillolja kostnadsfritt för professionellt bortskaffande. Returen sträcker sig också till oljefilter och oljeinnehållande avfall som uppstår regelbundet vid byte av olja.

Returplatsen är vårt fraktlager:
Bayer motorcykelhandel, Kirchstr. 13, 72534 Hayingen

Du kan personligen lämna in den använda oljan eller oljefiltret och allt oljeinnehållande avfall som uppstår vid byte av olja. Alternativt kan du välja att skicka det per post när du betalar fraktkostnaderna. Se till att markera spillolja som farligt gods vid transport och använda lämpliga behållare.